Predavanje Anite Dremel „Ženske bojišnice – rod, rat i otpor“ (Pula, 21. travnja 2017.)

Povratak na prethodnu stranicu

Mjesto predavanja: Dom antifašista Pula (Emova 1)

Predavačica: dr. sc. Anita Dremel

O predavanju

„Ideologija fašizma prikazala je gušenje slobode, agresiju i osvajanje kao nužnost i izvršenje pravde, dok je otpor kao istinska potreba za slobodom i opstankom po sebi, predstavljen kao ugrožavanje ostvarenja pravde. U društvenoj stvarnosti se slobodnom voljom može izabrati i pasivnost, popuštanje, okretanje glave ili bijeg, ali se tim izborom nasilju otvara neograničen prostor i ono u konačnici postaje jedini i dominirajući princip. Prostor slobode koji je zahvaljujući antifašizmu ostao sačuvan, u demokratskoj stvarnosti ostaje prisutan ne više kao pravo, darovano dobrom voljom gospodara, već kao građanska dužnost koja kao i pravo na život pripada svakome.“

O predavačici

Rođena 1983. Studirala sociologiju, engleski jezik i književnost i japanologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 2006. Doktorirala 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Konstrukcija rodnih identiteta u romanima Marije Jurić Zagorke – kritička analiza diskursa). Na Hrvatskim studijima zaposlena je kao vanjski suradnik od 2008. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Sustavna sociologija 1, Sustavna sociologija 2, Metodika nastave sociologije, Praktične vježbe predmetne metodike nastave, Korelacijske vježbe predmetne metodike nastave, Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji i Sociologija lokalnih zajednica. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu te je objavila više znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskim i međunarodnim časopisima. Znanstveni interesi: sociološka teorija, sociologija kulture, sociologija roda, analiza diskursa.

IMG_5886

IMG_5916