Povratak na prethodnu stranicu


1. epizoda, 14. veljače 2011. “Pobuna austrougarskih mornara” sinteza je trodnevne pobune koja se zbila na brodovima usidrenima u luci Boke Kotorske, a jedan od vođa bio je i Anton Grabar iz Poreča. U prilogu o Julesu Verneu, uz njegovu kratku biografiju, posebnu pozornost pridaje se djelu “Mathias Sandorf” u kojem su opisani dijelovi Istre (Pazin, Pazinska jama, Pazinčica, Limska draga i Rovinj).

[hdplay id=4 ]