Povratak na prethodnu stranicu


Mjesto predstavljanja: Svečana dvorana “Tone Peruško”, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Predstavljači: dr. sc. Salvator Žitko, dr. sc. Darko Darovec

Uvodničar: Ivan Žagar, prof.


O časopisima:

Acta Histriae
Acta Histriae, pov. časopis koji izlazi u Kopru od 1993. Osnovalo ga je Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, a od 1996. suizdavač je časopisa Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije iz Kopra.Od 1999. redovito izlaze po dva sveska godišnje (1993-2003. izišlo je 16 sv.). Objavljuje znan. i stručne priloge s međunar. znanstvenih skupova što su ih priredili suizdavači u suradnji s međunarodnim sveuč. i znan. ustanovama, te izvorne znan. članke s područja pov. znanosti, osobito pravne povijesti, koji su tematikom vezani poglavito za sjevernojadransko područje. Članci se objavljuju na slov., hrv., tal., engl. i dr. jezicima. Odgovorni je urednik od početka Darko Darovec.

3. Acta Histriae i Annales naslovnice

Annales
Annales, periodični časopis koji okuplja i objavljuje članke o Istri i Mediteranu. Osnovalo ga je Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. Počeo je izlaziti 1991. u Kopru a fokusiran je na humanističke znanosti, multikulturalnost i multietničke odnose te ekologiju i biologiju, koji zemljopisno pokrivaju ponajprije područje sjevernog Jadrana. Od 1996. suizdavačem mu je Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije iz Kopra. Prvenstveno je Annales bio godišnjak, od 1994. tiskaju se dva broja godišnje, a od 1998. četiri. Urednički odbor sačinjavaju stručnjaci iz Italije, Hrvatske, Austrije, Izraela, Francuske i SAD-a. Članci su pisani na nekoliko svjetskih jezika (slovenski, hrvatski, talijanski, engleski, španjolski, njemački). Predmet rada pokriva u prvom redu područje triju država sjevernog Jadrana a to su Hrvatska, Slovenija i Italija.

4. Acta Histriae i Annales pozivnica