Mjesto predstavljanja: Svečana dvorana “Tone Peruško”, Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Predstavljači: dr. sc. Damir Agičić, dr. sc. Nevio Šetić, dr. sc. Mihovil Dabo te autor dr. sc. Antoni Cetnarowicz

Uvodničar: Ivan Žagar, prof.


O knjizi (iz recenzija):

7. Cetnarowicz naslovnicaMonografija Antonija Cetnarowicza na sintetski način, oslonjena na nove podatke iz arhivskih vrela iz domaćih i stranih arhiva, kao i na drugu relevantnu građu, daje zaokružen, minuciozan i uvjerljiv prikaz složene problematike preporodnog pokreta u Istri te je njezin znanstveni doprinos hrvatskoj historiografiji, kao i, uopće, historiografiji nacionalno-preporoditeljskih pokreta kod slavenskih naroda u nekadašnjoj Habsburškoj monarhiji originalan, vrijedan i u svakom smislu dobrodošao.

U sedam poglavlja autor kronološki prati razvoj narodnog preporoda u Istri, od kraja neoapsolutizma i početka ustavnog razdoblja u Habsburškoj monarhiji do početka dvadesetog stoljeća. Radi se o značajnom historiografskom djelu koje o složenoj problematici nacionalnih odnosa u habsburškoj Istri u 19. stoljeću progovara jasno i pregledno, znanstveno utemeljeno i bez ideoloških i/ili nacionalnih predrasuda i stereotipa. Autor je duboko zaronio u tematiku te pronašao niz novih izvora, dosad nekorištenih u historiografiji.

8. Cetnarowicz pozivnica