Povratak na prethodnu stranicu


Valtura, naselje sjeveroistočno od Pule (44°54′N; 13°58′E; 146 m nadm. vis.); 636 st. (2001), općina Ližnjan. Smješteno je blizu ruba zaravnjenoga područja iznad uvale Budava u jugoist. Puljštini. Cestama je spojena s Ližnjanom i Pulom. Gospodarstvo se temelji na poljodjelstvu i stočarstvu, no sve se veći broj stanovnika zapošljava u obližnjoj Puli ili u seoskom turizmu. U okolici se vadi i obrađuje ukrasni kamen (Valtura, kamenolom). Šire područje bilo je gusto naseljeno u prapovijesti: među gradinskim naseljima najvažnije su Vizače (Nezakcij), poslije i rimsko naselje s gradskom fizionomijom. U naselju i okolici pronađeni su ostatci rimske arhitekture, rimskih natpisa, a 1899. pronađen je predromanički plutej. Oni upućuju na postojanje rimskog i ranosrednjovj. naselja, koje je bilo napušteno prije kraja srednjega vijeka. Na širem području Valture velik je broj arheol. nalazišta: Kostanjica, ruševine rimske ladanjske vile i paljevinski grobovi u blizini Ušićevih Dvora, nalazi ant. arhitekture u šumi Magran, u okolici Strmotića i dr. Naselje je osnovano u XVII. st. za doseljenike iz Dalmacije, kojima je 1647. rašporski kapetan dodijelio zemljište mlet. obitelji Barbarigo. Jezgra naselja nastala je oko ruševina crkve sv. Martina, na mjestu na kojem je u XVII. st. izgrađena nova crkva sv. Ivana Evanđelista. Jednobrodna župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sv. Ivana izgrađena je u neogotičkom stilu s oktogonalnim zvonikom nad pročeljem; sagrađena je 1899. na mjestu barokne. U crkvi se nalaze vrijedne rezbarene korske klupe i antependij oltara s reljefom Krunidba Bogorodice iz XVII. st. Na zvoniku je zvono majstora Gregorija Zambellija, izliveno 1698.

LIT.: B. Schiavuzzi, Attraverso l’agro colonico di Pola, 1908; A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982; R. Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium, Zagreb 1988.

N. Nefat


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2888)


no images were found