Povratak na prethodnu stranicu


Trviž, naselje u središnjoj Istri sjeverozapadno od Pazina (45°16′N; 13°53′E; 360 m nadm. vis.); 425st. (2001), grad Pazin. Smješteno je na uzvisini pokraj ceste Pazin-Motovun. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom i sitnim stočarstvom, a u posljednje se vrijeme počinje razvijati ruralni turizam i poduzetništvo. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti (gradine u okolici), a tragovi ant. doba slabije su izraženi. Prvi se put u pisanim izvorima spominje 1177., kad je pripadao porečkom biskupu. Od XIV. st. u sastavu Pazinske knežije, bio je važna točka na granici prema mletačkome Motovunu te je do poč. XVII. st. često bio u žarištu graničnih sukoba. Naselje ipak nije bilo opasano zidinama, ali je u njegovu središtu bila masivna obrambena kula. Župna crkva Blažene Djevice Marije Sv. krunice izgrađena je 1897. na mjestu starije srušene crkve kao trobrodna bazilikalna građevina. Crkva sv. Petra na groblju temeljito je pregrađivana tijekom povijesti. Od prvotne jednobrodne crkve (XI-XII.st.), očuvani su samo bočni zidovi; začelje je prezidano u XIII-XIV.st. u ravno zaključeno svetište s četverokutnom upisanom apsidom; u trećoj fazi (XIX.st.) pregrađeno je pročelje. Na zidovima su očuvana tri sloja fresaka; glagoljski natpis iz 1533. Staro zvono s crkve sv. Petra, koje je izradio majstor Giovanni iz Venecije (1440), odneseno je krajem XIX.st. u Ljubljanu.

LIT.: A. Gnirs, Alte und neue Kirchenglocken, Wien 1917; B. Fučić, Sv. Petar u Trvižu, Bulletin JAZU, 1962, 3; V. Ekl, Gotičko kiparstvo u Istri, Zagreb 1982; L. Foscan, I castelli medioevali dell’Istria, Trieste 1992.

N. Nefat


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2794)


no images were found