Povratak na prethodnu stranicu


Roč, naselje u sr. dijelu Istre (45°24′N; 14°3′E; 334m nadm. vis.); 147st. (2001). Leži na brežuljku 8km jugoistočno od Buzeta, uz drž. cestu (D44) Buzet-Lupoglav. Gosp. je osnova poljodjelstvo, stočarstvo (mljekara); ljevaonica. Vjerojatno naselje prapov. Histra. Kontinuitet naseljavanja od neolitika potvrđuju mnogobrojni nalazi gradinske keramike. U izvorima se spominje kao Ruz (1064) i Ronz (1102), kaštel u sastavu Istarske marke. U Roču i okolici (→ Rim) otkriveni su rim. nalazi (stele). Iz ranokršć. su doba ostatci crkve sv. Maura i krstionice iz V-VI.st. Od srednjovj. kaštela očuvana je samo kula na sjev. strani naselja. Zidine s kulama, puškarnicama i dvojnim grad. vratima građene su nakon 1421. U romaničkoj kapelici sv. Petra (poslije Sv. Rok) s upisanom polukružnom apsidom sačuvani su ostatci dvaju slojeva zidnih slika: stariji ciklus sv. Pavla djelo je nepoznatog majstora iz XIV.st., a mlađi, Maiestas Domini i apostoli, domaćega majstora iz druge pol. XV.st. Župna crkva sv. Bartula više je puta dograđivana; iz 1495. got. je svetište s mrežastim svodom (glagoljski nadnevak). Uz crkvu je zvonik (XV-XVI. st.). U crkvi sv. Antuna opata (presvođena u XIV/XV.st.) otkriven je Ročki glagoljski abecedarij, grafit datiran oko 1200. Na trgu, uz crkvu, ističu se renesansna kuća iz 1475., maniristička palača s portalom i grad. loža iz XVIII.st.

R. je od XIII.st. jako središte glagolj. književnosti, u kojem djeluju glagoljaši Šimun Greblo, Juri Žakan, Jeronim Greblo, Ivan Benčić; među ostalim knjigama tu se čuvaju Brevijar Vida Omišljanina i Misal Bartola Krbavca. Očuvane su zbirke Ročki pergamenti, adm. korespondencija XVI-XVIII. st., Kvaderna bratovštine sv. Bartula i Ročkoga komuna (1523-1626), te Ročki misal iz XV.st., danas u Kopenhagenu. U prostoru grad. vrata uređen je lapidarij (rim. spomenici, mlet. top). U Roču se od 1973. održava Ročki glagoljaški biennale. Tradicionalna Trieština, međunar. susret svirača malih dijatonskih harmonika, održava se u svibnju.

LIT.: K. Horvat-Levaj, Gradovi-utvrde sjeveroistočne Istre. Građevni razvoj i problemi revitalizacije, Buzetski zbornik, 1988, 12.

č. Fabjanović


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2373)


no images were found