Povratak na prethodnu stranicu

Mutvoran, naselje u jugoist. Istri (45°57′N; 13°59′E; 180m nadm. vis.); 25st. (2001), općina Marčana. Nalazi se na gradinskom položaju, na uzvisini iznad doline koja se od Prodola spušta do zaljeva Budava. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom ili rade u obližnjim većim naseljima. Očuvana su dva prstena gradinskih zidina, iz brončanog i željeznoga doba. Oskudni su tragovi ant. razdoblja. M. se poslije razvijao unutar srednjovj. zidina, vidljivih u gotovo cjelokupnu opsegu. Spominje se u mnogim srednjovj. raspravama oko granica (1150. Castrum Mons Marianus, 1325. u Istarskom razvodu kao Motmoran, itd.). God. 1331. došao je pod vlast Venecije, koja je zidine obnovila 1363. i 1417. Nakon uskočkih ratova i velike kuge 1631. te raspuštanja zbornoga kaptola smanjena mu je važnost. God. 2001. obnovljen je dio gradskoga bedema s gl. ulazom te kulom sa sjedalima s urezanim glagoljskim natpisima uz nju i lođom ispred ulaza (XVII.st.). Župna crkva sv. Marije Magdalene, dvoranska crkva ravnoga začelja, s trima upisanim dubokim apsidama koje su nadsvođene bačvastim svodom te naknadno zazidane i pretvorene u sakristije i sa zvonikom uklopljenim u pročelje, pokazuje tragove romaničke faze. No danas vidljiva crkva izgrađena je na mjestu prijašnje za biskupa Altobella Averoldia. U njoj je bogata umj. oprema iz XVI-XVIII.st. (drveni retabl P. Campse de Bobotija, pala atribuirana Baldassaru d’Anni). U grobljanskoj crkvi sv. Margarete bili su uzidani kameni ulomci s figurativnim prizorima iz XI.st. te nekoliko ulomaka nadgrobnih spomenika iz XIV-XVII.st.

LIT.: V. Jurkić, Mutvoran u antičkoj prošlosti Istre, Prilozi o zavičaju, 1988, 5; K. Buršić-Matijašić, Tragovi prethistorije Mutvorana i okolice, ibid.; N. Kudiš, Dva priloga slikarstvu prve pol. XVII.st. u Istri, Prijateljev zbornik II, Split 1992; L. Foscan, I castelli medioevali dell’Istria, Trieste 1992; A. Alisi, Istria, città  minori, Trieste 1997; I. Matejčić, Qualche paragone e nuovi esempi ella scultura lignea rinascimentale in Istria, u: La scultura lignea nell’arco alpino, 1450-1550. Storia, stili e tecniche, Udine 1999.

S. MustačTekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1841)


no images were found