Povratak na prethodnu stranicu


Medulin, naselje jugoistočno od Pule, sjedište općine (44°49′N; 13°56′E; 29mnadm.vis.); 2580 st. (2001). Nalazi se na padini koja se sa sjevera spušta prema Medulinskom zaljevu, a središte mu je podalje od mora. U posljednje se vrijeme jako proširio izgradnjom novih stambenih zona. Stanovnici se bave ugl. turizmom, ugostiteljstvom i drugim tercijarnim djelatnostima, ili rade u obližnjoj Puli. U naselju je nekoliko hotela i autokampova, naturistički kamp, mnogobrojni apartmani, sportski tereni i drugi turist. sadržaji. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti (neolitički nalazi na Vižuli i Vrčevanu, brončano i željeznodobni na rtu Punta Kašteja i Vrčevanu). Drži se da je na području Medulina bila histarska gradina Mutila. U antici je izgrađen veliki građevinski sklop (I-VI.st.) na Vižuli (rezidencijalni sklop na zap. strani poluotoka, gospodarska zona na juž. i jugoist. strani). Ant. nekropola smještena je na širem području prevlake kojom je Vižula spojena s kopnom (Burle). Istraženo je i dokumentirano više od 300 grobova, a raznovrsnost ukopa i grobnih priloga potvrđuje dugotrajno korištenje nekropole. Na području Medulina evidentirano je još nekoliko lokaliteta s antičkim nalazima; oko crkvice sv. Petra na Barbolanu, na Kaželi, na otočiću Levanu. U pisanim vrelima M. se spominje od 1150. pod različitim imenima (Metilinum, Medilinum, Medelinum), a područje je bilo u vlasništvu različitih crkv. i svjetovnih feudalaca. Već u XII.st. na sjeveroist. uglu današnjega glavnoga trga izgrađene su obrambena kula (danas pretvorena u stambenu zgradu) i lođa. Sred. XVI.st. zbog bolesti i drugih razloga broj stanovnika naglo se smanjio, pa je u gotovo opustjelo selo potkraj XVI. i u XVII.st. više puta naseljavano novo stanovništvo, ugl. izbjeglice pred Osmanlijama iz Dalmacije. Zbog njezina je razvoja u XIX.st. cijelo područje Medulina gravitiralo Puli sve do druge pol. XX.st., kada je osnovano Turističko društvo Medulin (1958) a turizam postao temelj gospodarstva. Današnja župna crkva sv. Agneze izgrađena je 1894. na mjestu prijašnje. Dva zvonika dograđena su uz polukružnu apsidu 1912. Među crkv. opremom čuva se posrebreni procesijski križ iz XV.st. Razdoblju romanike valja pripisati stariju fazu crkvice Majke Božje od Zdravlja, na ist. strani trga. Njezin današnji izgled rezultat je pregradnje tijekom XVII-XVIII.st. U unutrašnjosti su očuvane freske i glagoljski grafiti iz XV.st. te dijelovi poliptiha P. Campse (XVI.st.). U XV. i XVI.st. unutar pov. jezgre izgrađeno je još nekoliko sakralnih objekata: Sv. Foška, Sv. Antun Padovanski, Sv. Jakov (danas uklopljen u stukturu stambene kuće) i Sv. Kuzma i Damjan (srušen nakon 1905). Nalazi kamenoga crkv. namještaja i dijelova portala u ogradnom suhozidu oko crkve sv. Petra na Barbolanu ukazuju na njezinu izvorno predromaničku gradnju. Više je puta obnavljana (posljednji zahvati 1928), danas je to jednobrodna građevina s izbočenom apsidom, zvonikom na pročelju i lopicom.

LIT.: K. Mihovilić, Gradina Punta Kašteja kod Medulina, Prilog prahistorijskoj topografiji Istre, Histria Archaeologica, 1979, 1; R. Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre, Pula 1998; A. Krizmanić, Medolino: sviluppo dell’insediamento, ACRS, 2003, 33.

M. Barada


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1711)


no images were found