Povratak na prethodnu stranicu


Ližnjan, naselje jugoistočno od Pule (44°50′N; 13°57′E; 61m nadm. vis.); 989st. (2001), sjedište općine. Nalazi se na padini što se spušta prema moru oko 2km sjeverozapadno od uvale Kuje, koja mu je prirodnom lukom. Osim tradicionalnim poljodjelstvom, stanovnici se ugl. bave turizmom ili rade u Puli i Medulinu. U posljednje se vrijeme potiče razvoj konjičkoga sporta, lova i sportskoga ribolova. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti (gradine u okolici) i antici (rimske ladanjske vile i natpisi). Ime naselja povezano je s rim. rodovskim imenom Licinius (Licinianum). U pisanim se izvorima prvi put spominje 1149. kao Lisianum. Do 1331. dio je posjeda Pulske biskupije, a nakon toga potpada pod vlast akvilejskoga patrijarha. Kao župa se spominje 1582. Župna crkva sv. Martina izgrađena je 1879. na mjestu starije, manje jednobrodne crkve. Današnja župna crkva trobrodna je troapsidna građevina, sa zvonikom u sklopu sakristije. U naselju postoji još crkva Majke Božje na Muntu, izgrađena 1704. Istočno od Ližnjana nalazi se crkvica Blažene Djevice Marije od Kuj, nepravilna pravokutnog tlocrta, s pravokutnom apsidom i preslicom na pročelju. Podignuta je na temeljima ant. kompleksa, izvorno rezidencijalno-termalnoga obilježja, a tijekom V. st. vjerojatno prenamijenjena u sakralno zdanje, na što upućuje otkriveni ranokršć. mozaik. Južno od Ližnjana nalaze se ostatci srednjovj. kapele sv. Antuna, a sjeverno, uz cestu prema Šišanu, ruševine crkvice sv. Lovrinca (Lovre).

LIT.: Ližnjanski zbornik, Acta MH, 3, Pazin 1997.

M. Barada


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1557)


no images were found