Povratak na prethodnu stranicu


Koromačno, naselje u jugoist. dijelu istar. poluotoka, na Labinštini, 19km južno od Labina, u istoimenoj uvali, između šumovitoga poluotoka Ubac na zapadu i rta Koromačno na istoku (44°59′N; 14°7′E; 2m nadm. vis.); 227st. (2001); općina Raša. Poznato po tvornici cementa. Nastalo je za potrebe tvornice koja se koristi tupinom s obližnjega brda iznad uvale Vošćica. Na brdu Gradac-Turan (475m) bila je gradina, naseljena od ranoga brončanoga doba do zrelog željeznoga doba, ali je uništena zbog iskorištavanja kamenoloma. Sjeverno od gradine je crkva sv. Ivana Glavosijeka, iz XIII-XIV. st., s ostatcima zidnih slika iz XIV.st. Romaničkog je sloga, s upisanom polukružnom apsidom, a imala je trijem i preslicu na pročelju, koji su uklonjeni 1933. prilikom obnove crkve. U Koromačnu je postojala crkvica sv. Josipa, danas izvan funkcije.

LIT.: K. Mihovilić, Fortifikacija gradine Gradac-Turan iznad Koromačna, Izdanja HAD-a, 1997, 18.

R.


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1422)


no images were found