Povratak na prethodnu stranicu


Kloštar, naselje 10km istočno od Vrsara (45°9′N; 13°40′E; 117m nadm. vis.); 42st. (2001), općina Sv. Lovreč. Nalazi se na županijskoj cesti za Vrsar koja se iznad vrha Limskoga zaljeva sa sjev. strane odvaja od državne ceste Pula-Trst (D 21). Stanovnici se bave gotovo isključivo poljodjelstvom i stočarstvom. Krajem X.st. osnovan je na tome mjestu benediktinski samostan (sv. Mihovil nad Limom, San Michele di Leme, danas u ruševinama), koji je ubrzo postao središtem velikoga posjeda što su ga uvećavale darovnice istar. plemića. U samostanu je neko vrijeme boravio sv. Romuald. Benediktinci su u njemu ostali do 1652., a potom je posjed postao feudom, koji je u drugoj pol. XIX.st. prešao u državno vlasništvo (Austrija). Od cijeloga kompleksa očuvana je ranokršć. kapelica iz VI.st. s trostranom apsidom i (uništenim) bačvastim svodom s pojasnicama na lezenama. U njoj su tragovi zidnih slika s figuralnim prikazima i natpisima. Pokraj nje je veća samostanska crkva iz XI.st., građena u ranoromaničkom slogu s polukružnom apsidom. U apsidalnom dijelu očuvane su zidne slike nepoznatoga benediktinskoga majstora otonske škole, također iz XI.st. (prizori mučenja sv. Stjepana i likovi opata). Očuvani su i dijelovi zidova samostana, s klaustrom u kojem je romaničko grlo cisterne.

LIT.: A. Šonje, Starohrvatska nekropola i neki drugi nalazi na području benediktinskog samostana sv. Mihovila na Limu, Bulletin VII odjela za likovne umjetnosti JAZU, 1959, 7/2; D. Klen, Fratrija, feud opatije sv. Mihovila nad Limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII.st.), Rijeka 1969; A. Šonje, Crkvena arhitektura zapadne Istre, Zagreb 1982; A. Alisi, Istria città  minori, Trieste 1997; D. Demonja, Istarske romaničke jednobrodne crkve s istaknutim apsidama, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1999, 23.

R. Matijašić, S. Mustač


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1374)


no images were found