Povratak na prethodnu stranicu


Juršići, naselje 9km južno od Svetvinčenta, općina Svetvinčenat (45°1′N; 13°53′E; 230m nadm. vis.); 190st. (2001). Smješteni pokraj županijske ceste Vodnjan-Svetvinčenat. Tal. inačica imena u hrvatskom označava šire područje (Roverija), a ne samo selo. Stanovnici se bave gotovo isključivo poljodjelstvom (vinova loza, masline, povrće i žito) i stočarstvom (goveda, svinje). Potkraj XVI. i na poč. XVII.st. Venecija je u nekoliko navrata na to područje naseljavala hrv. izbjeglice pred Osmalijama iz Dalmacije. Velik utjecaj na podizanje kvalitete života u Juršićima imao je J. Velikanja, kapelan 1875-1921. God. 1876. pokrenuo je hrv. školu, koja kao osnovna škola djeluje i danas (nastava se 1925-43. morala odvijati na tal. jeziku, nova školska zgrada otvorena je 1933). Do 1950. područje je kao kapelanija pripadalo vodnjanskoj župi. Središte vjerskoga života je crkva sv. Franje Asiškoga (1874); do njezine je izgradnje kapelanijska crkva bila crkva sv. Kvirina na cesti prema Vodnjanu (izgrađena u XVI.st. na mjestu ranokršć. trobrodne bazilike; na pročelju ima preslicu, a ispred njega trijem).

R. Matijašić


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=3199)


no images were found