Povratak na prethodnu stranicu

Galižana (tal. Gallesano), naselje sjeverno od Pule, grad Vodnjan (44°56′N; 13°52′E; 110m nadm. vis.); 1349 st. (2001). Nalazi se na lokalnoj cesti Pula-Vodnjan i kraj želj. pruge. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (masline, vinova loza) i stočarstvom, a sve ih je više zaposleno u puljskoj i vodnjanskoj industriji te u tercijarnim djelatnostima, osobito u turizmu i ugostiteljstvu. Razvojem poslovno-ind. zone u rubnom dijelu G. postaje mjesto zapošljavanja stanovništva iz šire okolice. Dio stanovništva potomci su Krnjela, doseljenika iz Furlanije. Okolno područje bilo je naseljeno u prapovijesti, a posebno u rim. doba. Toponim je vjerojatno rim. gentilicijskog podrijetla (Gallicianum). Spominje se od X.st., a u XII.st. samostalna je župa. Naselje ima povijesno-urbanistički kontinuitet. U IX.st. pod upravom je puljskih biskupa, a od 1300. u posjedu akvilejskih patrijarha. Snažniji gosp. razvoj počinje izgradnjom želj. pruge kroz Istru (1876). G. se razvila uz glavnu cestu, pov. komunikaciju Vodnjan-Galižana-Pula. U sr. dijelu naselja, oko glavnog trga, najvažnije su profane građevine, od kojih je najmonumentalnija palača Giocondo-Petris (1676).

Trobrodna grobljanska crkva sv. Justa do 1634. bila je župna crkva. Ima romaničku koncepiju prostora, ali gotičku strukturu s opsežnim baroknim preinakama te brojne spolije iz ranokršćanskog razdoblja. Sadašnja župna crkva sv. Roka sagrađena je 1634. na mjestu prijašnje crkve. Današnji izgled potječe iz 1879. Jednobrodna je, s polukružnom apsidom i dvjema sakristijama te samostojećim zvonikom iz XVII.st. Crkva Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije (Madonna della Concetta ili del Carso) nalazi se na temeljima antičke uljare. Jednobrodna je građevina s upisanom apsidom pravokutna tlocrta s ugaonim trompama. U luneti, nad unutrašnjom stranom ulaza, otkrivena je 2003. rustična gotička zidna slika (Imago pietatis s Arma Christi). Crkva sv. Antuna manja je gotička građevina iz XV.st. Na gredi njezina nadvratnika natpis je s datumom 2.IX.1443., a na vanjskoj površini južnog zida uzidani fragmenti s kasnopleternim motivima iz X. i XI.st. Crkva sv. Josipa iz XV.st. bila je dio nekadašnjeg samostana benediktinki. Okolica Galižane bogata je arheol. ostatcima srednjovj. crkava: sv. Mavre (jednobrodna, VI. st.); sv. Zenona u Savolagu (jednobrodna s trima apsidama, IX.st., na mjestu prijašnje crkve); sv. Pelegrina u Vižanelu (jednobrodna predromanička crkva s polukružnom apsidom); sv. Lucije u Val Sudigi (jednobrodna crkva s bizantskom poligonalnom apsidom); sv. Silvestra (neistražena, vjerojatno predromanička crkva) i sv. Petra (jednobrodna starokršćanska crkva).

LIT.: A. Gnirs, Frühe christliche Kultanlagen im südlichen Istrien, Kunsthistoriches Jahrbuch, 1911, 5; W. Gerber, Altchristliche Kultbauten Istriens und Dalmatiens, Dresden 1912; B. Marušić, Istra u ranom srednjem vijeku, Pula 1960; isti, Istarska grupa spomenika sakralne arhitekture s upisanom apsidom, Histria Archaeologica, 1974, 5.

Ž. Bistrović

Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=944)

no images were found