Povratak na prethodnu stranicu


Božje polje (tal. Madonna del Campo), mjesno groblje kraj Vižinade, udaljeno 3km od naselja. Grobljanska crkva sv. Marije spominje se u XII.st. Današnja je crkva kasnogotička jednobrodna građevina iz XV.st. Višekutno svetište poduprto je kontraforima i presvođeno zvjezdastim rebrastim svodom oslonjenim na figuralne konzole. Visoki got. prozori zazidani su, a u osovini svetišta prigrađena je sakristija (XVIII.st.). Na pročelju su uzidani rustični reljefi. U poljima svoda apside nalaze se kasnogot. freske s kraja XV.st., temeljito restaurirane u XVIII.st. Živim bojama prikazana su četiri evanđelista, likovi apostola i anđeli. Zidne slike otkrivene su djelomice ispod slojeva bjelila na zidovima svetišta (radionica Ivana iz Kastva ?) i crkv. lađe. Iz crkve potječe slika Bogorodica sa svetcima slikara Zorzija Venture; čuva se u župnoj crkvi u Vižinadi. Uz crkvu je postojao samostan, od 1536. do 1805. u posjedu franjevaca glagoljaša; ostatak samostana vjerojatno je građevina ispred groblja (voznica), prenamijenjena u mrtvačnicu.

LIT.: B. Fučić, Istarske freske, Zagreb 1963; isti, Božje Polje, Bulletin JAZU, 1974, 1-3; A. Šonje, Crkvena arhitektura zapadne Istre, Zagreb i Pazin 1982.

I. Matejčić


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=354)


no images were found