Povratak na prethodnu stranicu


Bičići, naselje između Vodnjana, Filipane i Barbana, u općini Barban (45°02′N; 13°56′E); 88st. (2001). Nalazi se izvan gl. cestovnih pravaca, na lokalnoj prometnici Orbanići-Šajini, u brežuljkastom području na 262m nadm. visine. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom (vinova loza) i stočarstvom. Područje je bilo naseljeno u antici (nalaz kasnoantičke zidane kamene grobnice s kosturnim ukopom, bez priloga). Sjeverno od naselja nalazi se jednobrodna crkva sv. Martina, s upisanom polukružnom apsidom s trompama. Starija crkva vjerojatno je iz XI.st.; obnovljena je 1315. prema slikanom natpisu na kojem se spominje Dominus Bobosius, poznat iz Istarskoga razvoda kao župan Martin Bobušić. Ostatak freske s prikazom Raspeća iz prve je pol. XIV.st. Samostan sv. Martina spominje se u Istarskom razvodu 1325.

LIT.: Š. Mlakar, Neki prilozi poznavanju arheološke topografije Istre, Histria archaeologica, 1979, 10, 2; M. Baldini, Bičići – crkva Svetog Martina, Istarska Danica 2003, Pazin 2002.

N. Nefat


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=286)


no images were found