Povratak na prethodnu stranicu

Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 6-7
Godina izdanja: 2001
Glavni urednik: Jakov Jelinčić
 • Arhivsko gradivo o Svetninčentu u Državnom arhivu u Pazinu, Župnom arhivu u Svetninčentu i u Biskupijskom arhivu u Poreču (str.15-48)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  Izvorni znanstveni članak

 • Izvori za povijest Svetvinčenta u Državnom arhivu u Veneciji (str.49-54)
 • PDF
  Alessandra Sambo
  Izlaganje sa skupa

 • Najranija prošlost Svetvinčenta i okolice (str.55-66)
 • PDF
  Klara Buršić-Matijašić
  Stručni rad

 • Svetvinčenat: Kratka povijest (str.67-80)
 • PDF
  Angelo Ciuffardi
  Pregledni rad

 • Bratovština Svetog Roka iz Svetvinčenta 1619. god. (str.93-106)
 • PDF
  Alojz Štoković
  Izvorni znanstveni članak

 • Kaštel u Svetvinčentu (str.107-150)
 • PDF
  Boris Vučić
  Izvorni znanstveni članak

 • Vjersko i moralno stanje župe Svetvinčenat u 19. stoljeću (str.151-157)
 • PDF
  Ivan Milovan
  Izlaganje sa skupa

 • Čitaonička sastavnica preporodnog pokreta Istre i Hrvatska čitaonica u Svetvinčentu (str.159-172)
 • PDF
  Branimir Crljenko
  Pregledni rad

 • Osnovno školstvo Svetvinčenštvine do kraja 1. svjetskog rata (tragom dokumenata u Državnom arhivu u Pazinu) (str.173-211)
 • PDF
  Ante Cukrov
  Prethodno priopćenje

 • Etnografski tekstovi iz Svetvinčenta (str.213-218)
 • PDF
  Josip Miličević
  Izlaganje sa skupa

 • Ratna Mlada misa u Svetvinčentu (str.219-226)
 • PDF
  Ivan Grah
  Pregledni rad

 • Antun Milovan – žrtva komunističke Ë?pravdeË? (str.227-237)
 • PDF
  Ivan Grah
  Pregledni rad

 • Genealoška rekonstrukcija miotonične distrofije u Istri : Efekt osnivača u župi Svetvinčent (str.239-251)
 • PDF
  Ivan Medica
  Izvorni znanstveni članak

 • Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća (str.253-296)
 • PDF
  Slaven Bertoša
  Izvorni znanstveni članak

 • Etnička struktura Pule i njezinih sela u prvoj polovici XVII. stoljeća (str.299-322)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Izvorni znanstveni članak

 • Oporuka porečkog Biskupa Gašpara Negrija (1742.-1778.) (str.323-340)
 • PDF
  Branka Antonić
  Stručni rad

 • Prilog povijesti Hrvatske gimnazije u Pazinu (gradivo) (str.341-393)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Stručni rad

 • Slikovno arhivsko gradivo (str.395-399)
 • PDF
  Martin Modrušan
  Stručni rad

 • Sergio Galimberti, Santin : Testimonianze dall’ archivio privato, Trieste 1996., str. XI+424 (str.403-405)
 • PDF
  Ivan Grah
  Recenzija, Prikaz

 • Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje; Prostor, Ljudi, Ideje, Školska knjiga – Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1997., str I-XVII, 1-620 (str.405-410)
 • PDF
  Elvis Orbanić
  Recenzija, Prikaz

 • Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, Svezak XL, Rijeka 1998., str. 355 (str.410-419)
 • PDF
  Snježana Brbić
  Recenzija, Prikaz

 • Visoko školstvo na području Riječko-senjske metropolije; Spomenica, uredio Mile Bogović, Kršćanska Sadašnjost – Teologija u Rijeci, Zagreb-Rijeka 1999., str. XVI+559419 (str.419-424)
 • PDF
  Ivan Grah
  Recenzija, Prikaz

 • Croatica Christiana Periodica. Kazala 1-40: Kazalo osobnih imena, kazalo mjesta, predmetno kazalo, broj 43-44, Zagreb 1999., str. 1-638 (str.424)
 • PDF
  Ivan Grah
  Recenzija, Prikaz

 • Hrvatska gimnazija u Pazinu 1899.-1999.: zbornik, Pazin 1999., str. 600 (str.425-440)
 • PDF
  Snježana Brbić
  Recenzija, Prikaz

 • Pazin u drugoj polovini 19. i početkom 20. stoljeća: zbornik radova, Pazin 1999., str. 340 (str.440-447)
 • PDF
  Jasna Mrkonjić
  Recenzija, Prikaz

 • Zbornik općine Lupoglav ’99., Lupoglav 1999., str. 205 (str.447-450)
 • PDF
  Jasna Mrkonjić
  Recenzija, Prikaz

 • Acta Histriae, 8, 2000, 1 (IX), Prispevki z mednarodne konference Šast: Identiteta in dvoumnost neformalnega kodeksa (Sredozemlje, 12.-20. stol.), Koper, 11.-13. november 1999., Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (str.451-456)
 • PDF
  Zoran Ladić
  Recenzija, Prikaz

 • Statuta communis Polae-Statut općine Pulske, Pula 2000 (str.456-461)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  Recenzija, Prikaz

 • Kratak osvrt na ljetnu arhivističku školu u Budimpešti (6.-17. srpnja 1998. godine) (str.461-463)
 • PDF
  Jasna Mrkonjić
  Recenzija, Prikaz

 • Izvješće s prvog međunarodnog tečaja o zaštiti materijala od papira u srednjoj i istočnoj Europi, održanog u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, 18.-29. rujna 2000. godine (str.464-467)
 • PDF
  Sanja Stanušić
  Vijest

 • Dr. Josip Milićević (1933.-2000.) (str.468-475)
 • PDF
  Darinko Munić
  In memoriam, Nekrolog