Povratak na prethodnu stranicu

Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 17
Godina izdanja: 2010
Glavni urednik: Ivan Jurković
 • Sumarni inventar fonda Bilježnici Vodnjana (1616/1825.1857/1945) (str.15-63)
 • PDF
  Maja Cerić
  Stručni rad

 • Sumarni inventar fonda Narodni odbor općine Rovinj 1955.-1963. (str.65-120)
 • PDF
  Hendi Hrelja
  Stručni rad

 • O unutarnjoj koheziji goričkog teritorija u XII. i XIII. stoljeću (str.123-132)
 • PDF
  Reinhard Haertel
  Izvorni znanstveni članak

 • Uporaba hrvatskog (staroslavenskog) jezika o glagoljice u župana današnje Porečke i Pulske biskupije na temelju zapisnika biskupskih vizitacija Porečke biskupije (1600.-1800.) i sačuvanih liturgijskih knjiga (str.133-156)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  Pregledni rad

 • Ekohistorijski prostor istarskog pograničja kao okvir razvoja endemičnih bolesti (str.155-177)
 • PDF
  Dubravka Mlinarić
  Pregledni rad

 • Pulski dnevnik L’azione (corriere istriano) o istarskim zdravstvenim uvjetima u međuraću (1919.-1940.) (str.179-198)
 • PDF
  Milan Radošević
  Izvorni znanstveni članak

 • Arhiv Porečke i Pulske biskupije – Poreč; Ususret arhivu (str.199-208)
 • PDF
  Branka Poropat
  Stručni rad

 • Izvješće sa seminara: Zaštita dokumentacije vjerskih zajednica, Zagreb; Hrvatski državni arhiv, 19.-20. travnja 2010. (str.211-214)
 • PDF
  Branka Poropat
  Sažetak sa skupa

 • Slovensko-hrvatska arhivska konferencija u okviru projekta HERITAGE LIVE o poslijediplomskom studiju arhivistike, Otočac, 9.-10. rujna 2010. (str.216-220)
 • PDF
  Patricija Žužić
  Recenzija, Prikaz

 • ICARUS sustret I i II,Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 28.-30. lipnja 2010. (str.221-222)
 • PDF
  Markus Leideck
  Recenzija, Prikaz

 • Nella Lonza – Jakov Jelinčić, Vodnjanski statut – Statuti di Dignano MCDXCII, i: Neven Budak (gl. ur), Kolana od statuti / Collana degli statuti, knj. 2, Vodnjan – Pazin – Zagreb; Grad Vodnjan – Državni arhiv u Pazinu – Humaniora d.o.o. – Leykam (str.223-228)
 • PDF
  Ivan Jurković
  Recenzija, Prikaz

 • Nevio Šetić, Staleška društva i časopisi hrvatskog učiteljstva u Istri 1981.-1914., Zagreb; Hrvatski književno-pedagoški zbor – Profil International, 2010., 266 str. (str.229-232)
 • PDF
  Maja Cerić
  Recenzija, Prikaz

 • Problemi sjevernog Jadrana, sv. 9, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2008.), 210 str. (str.233-235)
 • PDF
  Mihovil Dabo
  Recenzija, Prikaz

 • Problemi sjevernog Jadrana, sv. 10 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci (2009) 222 str. (str.236-239)
 • PDF
  Milan Radošević
  Recenzija, Prikaz

 • Akademik Lujo Margetić, professor emeritus (18. X. 1920. – 17. V. 2010) (str.240-244)
 • PDF
  Robert Kurelić
  In memoriam, Nekrolog