Projekt je osmišljen s ciljem sustavne digitalizacije svih povijesnih časopisa koji izlaze na području Istre (uključujući i slovenski dio), kako bi se pomoću digitalnih preslika poboljšala dostupnost građi i zaštili izvornici, a što će časopise učiniti lakše dostupnim svima koji su spojeni na internet. Također, njime se želi potaknuti stvaranje novoga digitalnoga sadržaja, unaprijediti mogućnosti njegove konzultacije te promicati sustavan i ujednačen pristup digitalizaciji građe. U tom pogledu treba napomenuti da je ovo prvi takav projekt ne samo u Istri već i u čitavoj regiji.

Vjesnik istarskog arhiva

VIA je pokrenut 1991. godine kao samostalna publikacija Državnog arhiva u Pazinu (DAPA).  Valja spomenuti kako je do tog vremena izlazio zajednički časopis arhivskih institucija u Rijeci i Pazinu pod nazivom Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu.

Saznajte više

Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu

Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu je znanstveni časopis koji su zajednički izdavali Državni arhivi u Rijeci i Pazinu od 1964.-1989., iako je edicija počela izlaziti još 1953. godine kao Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci.

Saznajte više