Istarsko povijesno društvo osnovano je 15. veljače 2010. s glavnim ciljem okupljanja istarskih povjesničara i svih ljubitelja povijesti te poticanja istraživanja povijesti Istre.

U osnivanju Društva sudjelovale su sljedeće ustanove koje se bave povijesnom znanošću i/ili okupljaju povjesničare u svojim redovima: Odsjek za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Centar za povijesna istraživanja – Rovinj / Centro di ricerche storiche – Rovigno, Državni arhiv u Pazinu, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb – Centar Pula, Povijesni i pomorski muzej Istre i Sveučilišna knjižnica u Puli.

Osim pravnih osoba među osnivače su se upisali i nazočni zaposlenici spomenutih ustanova te članovi pulskog ogranka riječkog Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Predsjednik: dr. sc. Maurizio Levak

Dopredsjednik: dr. sc. Milan Radošević

Tajnica: dr. sc. Milena Joksimović

Blagajnik: dr. sc. Mihovil Dabo