Vretenar - Orlović I giorni a WagnaU petak, 3. ožujka 2017., s početkom u 18 sati u sjedištu Zajednice Talijana „Armando Cappolicchio“ u Galižani bit će predstavljena knjiga Josipa Vretenara i Davida Orlovića “I giorni a Wagna (1915 – 1918) / Dani u Wagni (1915. – 1918.)”. Uz autore knjigu će predstaviti prof. Paolo Malni te, u ime izdavača, dr. sc. Marino Budicin. Organizatori predstavljanja su Centar za povijesna istraživanja – Rovinj, Talijanska unija – Rijeka i Narodno sveučilište – Trst.
Knjiga opsega 722 stranica na talijanskom i hrvatskom jeziku donosi:
– Uvod, opis evakuacije, zbijega stanovnika južne Istre i područja Posočja u Prvom svjetskom ratu;
– Izbor novinskih članaka (707) iz dnevnih logorskih novina “Lagerzeitung für Wagna” / “Gazetta d´ accampamento di Wagna” koji se odnose na život u logoru;
– Tehnički opis logora, infrastruktura te opis pojedinih objekata logora. U prilogu detaljan plan logora s legendama na talijanskom i hrvatskom jeziku;
– U četiri tablice popis cca 7 600 stanovnika logora s pojedinim osobnim podacima.
Knjiga se bavi okolnostima stradanja civilnog stanovništva u Prvom svjetskom ratu te kroz tehnički opis logora u Wagni te opisima događaja u samom logoru donosi mnoštvo podataka i analiza koji nam omogućuju da pobliže shvatimo život i stradanja stanovnika logora.
Pozivnica – Invito

Ostale novosti