U četvrtak, 16. lipnja 2016., s početkom u 20 sati u Book caffeu Dnevni boravak u Rijeci (Ciottina ulica 12a) bit će predstavljena knjiga Francesce Rolandi “Con ventiquattromila baci. L’influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955.-1965.) (Utjecaj talijanske popularne kulture na jugoslavensku popularnu kulturu (1955.-1965.).”
Con 24000 baciLondonski memorandum iz 1954. godine stvorio je preduvjete za procvat kulturnih veza između Italije i Jugoslavije, dvaju zemalja s različitim političkim sustavima. Naročito važnu ulogu odigrao je utjecaj talijanske popularne kulture koji je poslužio kao filter za prijenos kulturnih pojava koje su dolazile sa zapada. Tako su one bivale udomaćene u kontekstu u kojem su djelovale manje kontroverzno te su bile prihvatljivije u očima jugoslavenske vlasti. Sve brojniji kontakti bili su odlučujući za formiranje jugoslavenske masovne kulture, naročito u razdoblju između 1955. i 1965. godine. Tako su Sanremo, pjesme Adriana Celentana i Rite Pavone, koprodukcije, emisije sa talijanske državne televizije RAI, koje je emitirala Jugoslavenska Radio-Televizija te odlasci u kupovinu u Trst, doprinijeli upoznavanju s Italijom. Bila je to jedna Italija iz mašte, koja je imala malo toga zajedničkog sa onom stvarnom, ali koja je odražavala očekivanja državljana Jugoslavije u pogledu vlastite budućnosti…
Francesca Rolandi je doktorirala na slavistici u Sveučilištu u Torinu. Dobila je različite stipendije u Ljubljani, u Grazu i u Napulju. Trenutno je istraživačica na Odsjeku za povijest Filozofskog Fakulteta u Rijeci u okviru programa Newfelpro.
Pozivnica
Invito

Ostale novosti