Viktor Car Emin
U petak, 23. listopada 2015., s početkom u 10 sati u Mošćeničkoj Dragi (Barba Rike 5a, nova općinska zgrada) započet će znanstveni skup “Viktor Car Emin 1870.-1963.”. Na skupu posvećenom velikom čakavskom književniku niz eminentnih predavača održat će svoje rasprave na temu književnosti autora koji je značajno obogatio hrvatsku kulturnu ostavštinu. Organizatori skupa su Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Udruga Jenio Sisolski – Brseč i Općina Mošćenička Draga.
Pozivnica i program
Plakat
Knjiga sažetaka

Ostale novosti