U petak, 7. prosinca 2012., s početkom u 10 sati u pulskom MMC-u Luka održat će se znanstveni skup “38. Susreti na dragom kamenu” pod temom “Grad i kako ga narisati”. Skup će se baviti gradom Pulom i njegovim urbanim i prirodnim razvojem, hodogramom planske dokumentacije kroz stoljeća, odnosom grada i mora, gradskom tradicijskom kulturom i njezinom implementacijom u današnje razvojne okvire, novim mogućim vizurama grada i nagrađenim projektom nove rive – grada kao moguće znakovite destinacije na Mediteranu.
«Susreti na dragom kamenu» jedna su od najstarijih manifestacija kulture na hrvatskom tlu koja kontinuirano, s manjim prekidima, djeluje od 1968. godine do danas, a utemeljena je na tragu intelektualnih, stvaralačkih i znanstvenih interesa Mije Mirkovića – Mate Balote – ličnosti koja je znakovito obilježila istarski i hrvatski umjetnički, društveni i znanstveni prostor.
Organizator Susreta je Udruga za vrednovanje i promidžbu zavičajne kulture Susreti na dragom kamenu, a suorganizator ovog izdanja je Društvo arhitekata Istre.
Pozivnica

Ostale novosti