Od 21. do 24. studenoga 2012. u Puli, Medulinu i Rovinju održat će se XVIII. Međunarodno arheološko savjetovanje na temu “Privatne i javne igre od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka”.
Skup se održava pod trajnim pokroviteljstvom Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), u suradnji s Društvom za povijest i kulturni razvitak Istre, Pula te Centrom za povijesna istraživanja, Rovinj. Organizatori su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Centar za arheološka istraživanja – Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni – Medulin.
U sklopu skupa, 23. studenog 2012., u 12 sati u Svečanoj dvorani gradske palače grada Rovinja (Trg Matteotti 12) bit će predstavljen 21. svezak časopisa Histria antiqua na temu «Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka».
MIC za arheologiju Brijuni – Medulin utemeljen je 1994. kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu na inicijativu Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Centar sustavno unaprjeđuje znanstveno – istraživačku djelatnost na području arheologije i zaštite spomeničke baštine, organizira arheološka iskapanja, konzervaciju i predstavljanje starina u Istri. Od 1995. izdaje međunarodni arheološki časopis Histria Antiqua.

Program

Program na engleskom jeziku

Ostale novosti