U srijedu, 14. studenoga 2012., s početkom u 11 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruško Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održat će se “Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti”. Tom prigodom predstavit će se javnosti novi članovi Akademije, akademik Goran Filipi i prof. dr. sc. Silvana Vranić, o kojima će govoriti prof. emeritus Ivan Zoričić i prof. dr. sc. Sanja Zubčić. Uslijedit će predstavljanje 11. sveska časopisa Problemi sjevernog Jadrana, u izdanju Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnoj jedinicom u Puli, koji je u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli organizator događanja. Časopis će predstaviti akademik Petar Strčić, prof. dr. sc. Slaven Bertoša i dr. sc. Sanja Holjevac.
Manifestacija «Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti» održava se 13. i 14. studenoga 2012. u palači Akademije u Zagrebu kao i u svim znanstveno-istraživačkim i muzejsko-galerijskim jedinicama u Zagrebu, Bjelovaru, Cavtatu, Dubrovniku, Osijeku, Požegi, Puli, Rijeci, Splitu, Trstenom, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru i Zadru.
Pozivnica
Program manifestacije
Naslovnica 11. sveska Problema sjevernog Jadrana

Ostale novosti