Objavljeno 17. veljače 2012.
U srijedu, 15. veljače 2012., u Svečanoj dvorani Tone Peruška Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održana je 2. redovna godišnja skupština Istarskog povijesnog društva. Za razliku od prvog okupljanja članova Društva početkom 2011. godine, posvećenog uglavnom planovima ili tek započetim projektima, ovogodišnji je susret ponudio iscrpan uvid u, unatoč sveprisutnom recesijskom ozračju, uspješnu i razgranatu aktivnost udruge tijekom proteklog razdoblja.

Pokretanje povijesnog časopisa okrenutog istarskoj tematici uspješno je realizirano objavljivanjem prvog broja godišnjaka Histria, a u tijeku su pripreme za izdavanje drugog sveska koji će slijediti zacrtanu uredničku koncepciju. Jednako uspješno protekla je i organizacija međunarodnog znanstvenog skupa “150 godina od uspostave Istarskog pokrajinskog sabora u Poreču” (13. – 15. listopada 2011.) u suradnji sa Zavičajnim muzejom Poreštine, a trajan će historiografski prilog navedenoj temi biti i skorašnje izdavanje zbornika radova. Društvo je bilo uključeno i u (su)organizaciju znanstvenog skupa 37. Susreti na dragom kamenu na temu “Proština 1921.: 60 dana otpora” (9. – 10. prosinca 2011.).
Mrežne stranice Društva (www.ipd-ssi.hr) zbog obilja korisnog gradiva i redovitih najava događanja bilježe konstantan rast posjećenosti, čemu neosporno doprinose i prilozi prikupljeni trima projektima: “Fotohist(o)rija”, “Istarske sudbine” i “TV Historia”. “Fotohist(o)rijom” se nastoji sabrati što veći broj fotografija povijesnog sadržaja s područja Istre, a tijekom 2011. izuzetan je prinos ostvaren u suradnji s Arheološkim muzejom Istre – oko 1200 fotografija iz fundusa spomenute ustanove digitalizirano je i velikim dijelom već dostupno na mrežnim stranicama Društva (www.ipd-ssi.hr). Uz to, dio prikupljenog fotografskog materijala poslužio je, u rujnu 2011., za oblikovanje izložbe “Tragovi u vremenu – crkve baljanskoga područja”. Višegodišnji projekt “Istarske sudbine: Istrani u sabirnim i zarobljeničkim logorima za Drugog svjetskog rata i poraća” neumornom aktivnošću dvojice voditelja u proteklom je razdoblju postigao zamjetne uspjehe, a stranice Društva obogaćene su potresnim, ali i izuzetno vrijednim svjedočanstvima preživjelih logoraša. Konačno, televizijski prilog “Hist(o)ria”, emitiran na TV Istri u 13 nastavaka, također je dostupan na internetskim stranicama Društva, a ne treba sumnjati kako je 27 tema iz istarske prošlosti, obrađenih kroz popularan pristup, već pronašlo svoju publiku.
Ambiciozno zamišljen i neizbježno dugotrajan projekt digitalizacije periodike okrenute istarskim povijesnim temama također je vezan uz stranice IPD-a, jer će digitalizirana godišta Vjesnika istarskog arhiva, prve u nizu odabranih publikacija, doskora biti dostupna ondje, kao i na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Pazinu. Konačno, Istarsko povijesno društvo i u 2012. godini nastavit će s dobro prihvaćenim programom predstavljanja knjiga povijesne tematike, u sklopu kojega je već predstavljeno više recentnih izdanja.
Brojne aktivnosti, uspješna realizacija svih projekata i ambiciozni, ali realni planovi jamče uspješnu budućnost Društvu koje trenutno okuplja 65 članova.
Mihovil Dabo

Ostale novosti