Objavljeno: 21. studenog 2010.

Od 24. do 27. studenoga 2010. u Puli će se održati XVI. međunarodno arheološko savjetovanje na temu “Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka”. Skup je pod visokim pokroviteljstvom Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), a organizatori su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb i Centar za arheološka istraživanja – Međunarodni istraživački centar za arheologiju Brijuni – Medulin.
MIC za arheologiju Brijuni – Medulin utemeljen je 1994. kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu na inicijativu Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Centar sustavno unaprjeđuje znanstveno – istraživačku djelatnost na području arheologije i zaštite spomeničke baštine, organizira arheološka iskapanja, konzervaciju i predstavljanje starina u Istri. Od 1995. izdaje međunarodni arheološki časopis Histria Antiqua.
Program skupa: HR, ENG

Ostale novosti