Organizacija

150 godina od uspostave Istarskog pokrajinskog sabora u Poreču

Međunarodni znanstveni skup

Poreč, 13. – 15. listopada 2011.

Saznajte više

Suorganizacija