Povratak na prethodnu stranicu


Tinjan, gradić kraj Pazina, na uzvisini iznad Limske drage (45°13′N; 13°50′E; 319m nadm. vis.); 396st. (2001), sjedište istoimene općine. Nalazi se uz županijsku cestu Pazin-Poreč i raskrižje cesta za Muntrilj, Kringu i Sveti Petar u Šumi, na rubu krške visoravni iznad plodne, duboko usječene Drage. Stanovnici se tradicionalno bave poljodjelstvom, kako na krškom dijelu tako i u Dragi, ali danas sve više uslužnim djelatnostima u obližnjim većim središtima i malim poduzetništvom. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti (gradine na rubovima Drage) i u rimsko doba, kad se nalazilo na samom rubu agera parentinske kolonije (nekoliko arheol. nalazišta iz rim. doba). Prvi se put spominje 1177. u ispravi pape Aleksandra III., i to kao župa Antoniana, a zatim ponovno 1194., 1225. itd. U to je doba došao u feudalni posjed pazinskoga kneza, a od XIV.st. i službeno je bio dijelom Pazinske knežije. Tada je naselje utvrđeno zidinama i kulama te je postalo graničnom utvrdom prema mlet. posjedu (Sv. Lovreč). Mnoge ratne epizode u XIV. i XVI.st. vezuju se za mjesto ističući sve veću njegovu važnost, a 1578. T. je u pazinskom urbaru stekao i status grada (Stadt), iako je poslije degradiran u gradić (Stà¤ttl). Za Uskočkoga rata osvojili su ga Mlečani, ali su ga nakon sklapanja mira napustili, prethodno srušivši zidine. Na najvišoj točki male jezgre naselja nalazi se župna crkva sv. Šimuna i Jude apostola. Izgrađena je 1773. u ranom neoklasicističkom slogu, s primjesama baroknih elemenata i rokokoa, posebno u uređenju unutrašnjosti. Na njezinu se mjestu prije nalazila crkva koja je bila posvećena sv. Antunu opatu. Pročelje je lezenama s bazama i kapitelima podijeljeno na tri polja, iznad kojih je vijenac te trokutasti zabat. Unutar svakog polja po jedna je niša s kipom: bočno sv. Šimuna i sv. Jude Tadeja, a nad glavnim ulazom, oblikovanim u baroknom slogu, Djevice Marije. Neke su stare kuće oko crkve popravljene, a od zidina nema više traga, osim podzida iznad Drage. Na juž. rubu ulaznoga trga, što ga tvori gl. cesta s ulicama koje ulaze u jezgru Tinjana, nalazi se ladonja sa županskim stolom. Stara grobljanska crkva Sv. križa, izgrađena u XIII.st. u romaničkom slogu, ima preslicu iznad gl. ulaza i polukružnu apsidu. Obnavljana je 1728., 1894. i 1980.

LIT.: E. Depiera, H. Defar, Tinjan i njegova prošlost, Tinjan 1997.

M. Baldini


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2735)


no images were found