Povratak na prethodnu stranicu


Tar (tal. Torre), naselje 8 km sjeveroistočno od Poreča (45°18′N; 13°38′E; 109 m nadm. vis.); 886 st. (2001), grad Poreč. Smješten je na uzvisini gradinskoga karaktera, iznad mora (Tarska vala), kraj županijske ceste Poreč-Novigrad. Stanovnici se bave poljodjelstvom (vinova loza, masline, žitarice), stočarstvom (goveda, svinje), ribarstvom (Tarska draga), ali rade i u turizmu, s obzirom na blizinu hotela i kampova u Vabrigi. Juž. dio današnjeg Tara je Frata, nekad odvojeno naselje, koje se spojilo s Tarom. U Taru postoji jedna od malobrojnih uljara. U prapovijesti ilirska gradina, u rim. doba područje je bilo naseljeno. Prvi se put spominje 983. u darovnici cara Otona porečkom biskupu kao Turris, jer se radilo o obrambenoj kuli kao središtu feuda. Nalazio se na položaju koji se i danas naziva Stari Tar (tal. Torre Vecchia), a od XII.st. spominje se Novi Tar (tal. Torre Nuova ili Villa), tj. današnje naselje. Stari Tar napušten je u XIV. st., vjerojatno zbog malarije i kuge, a Novi Tar nastavio je živjeti kao Tar. Do 1508. pripadao je Pazinskoj knežiji, a otada Veneciji kao dio novigradske općine. Potkraj XVI. st. Venecija je u Tar, Fratu i Vabrigu naselila izbjeglice pred Osmanlijama iz Dalmacije. Zahvaljujući plodnoj okolici i prometnom položaju (luka u Tarskoj vali), T. je u XVIII-XIX. st. prosperirao izvozom ulja i vina. Župna crkva sv. Martina sagrađena je 1800. na mjestu srednjovjekovne iz XIV. st. kao spomen na boravak pape Pija VII. u Tarskoj vali (1800). U njoj je oltarna slika Blažene Djevice Marije od Karmela (Z. Ventura). Grobljanska crkva sv. Petra ima got. luk na vratima s natpisom 1451.

R. Matijašić


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2709)


no images were found