Povratak na prethodnu stranicu


Režanci, naselje jugoistočno od Svetvinčenta (45°3′N; 13°55′E; 250 m nadm. vis.); 231st. (2001), općina Svetvinčenat. Smješteni su na lokalnoj cesti Bokordići-Juršići. Jezgra naselja sastoji se od nekoliko stambeno-gospodarskih sklopova sa zidanim cisternama. Stanovnici se ugl. bave poljodjelstvom i stočarstvom (ovčarstvo). Zapadno od naselja nalazi se crkva sv. Germana iz XII.st., kapelanska crkva za naselja Režance i Štokovce; pravokutna je tlocrta s upisanom četverokutnom apsidom, koja s pomoću trompe prelazi u polukalotu. Crkva je barokizirana; tragovi izvornih prozorskih otvora sakriveni su pod recentnom žbukom. Oko 2km južno od sela, na lokalitetu Markovica, nalazi se gromača s ostatcima zidova sa žbukom, nalazi tegula i imbreksa. Spominju se i nalazi grobova u bližoj okolici, no bez preciznijih podataka.

LIT.: I. Milovan, Savičenta, jučer, danas, Umag 1975; A. Šonje, Crkvena arhitektura zapadne Istre, Zagreb 1982; R. Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium, Zagreb 1988; B. Vučić-Šneperger, Svetvinčenat – renesansna transformacija mjesta, Zagreb 1994; Vjesnik istarskog arhiva, 1996-1997, 6-7 (posebni otisak 2001).

S. Mustač


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=2347)


no images were found