Povratak na prethodnu stranicu


Momjan (tal. Momiano), naselje na sjeveru Istre kraj slov. granice (45°26′N; 13°43′E); 289 st. (2001), grad Buje. Naselje se sastoji od dvaju dijelova: Donji M. (kaštel na litici) i Gornji M. (selo). Smještajem na 280m nadm. vis. dominira dolinom Dragonje, od koje je odvojen usjekom potoka Poganja (Argilla). Naseljem prolazi cesta Buje-Kućibreg. Stanovništvo se bavi tradicijskim poljodjelstvom, najviše uzgojem vinove loze, maslina i voćaka. Područje je poznato po proizvodnji vina momjanski muškat i maslinova ulja te po lovištima divljih životinja. Prvi tragovi naseljenosti sežu u prapov. doba (Monte Fineda, pećina Cingarela, Oskoruš). Spominje se 1035. u povelji Konrada II. te 1102. u darovnici Ulricha II. akvilejskim patrijarsima, koji ga poč. XIII.st. ustupaju Devinskim grofovima. Izgledno je već tada na mjestu današnjega kaštela postojala neka vrsta utvrđene građevine, kojom su u sljedećim desetljećima upravljali namjesnici Pietrapelose i grofova Goričkih. Utvrda je stradala u napadu Mlečana sred. XIV.st., a obnovili su je Habsburgovci. God. 1548. kupio ju je Simeone Rotta (Rota) te je pregradio u trapezoidan kaštel s kvadratnom kulom, unutar kojeg je, uz prostorije za stanovanje, podigao i kapelu sv. Stjepana. Jezgru naselja (Gornji M.) čine bogate građanske kuće iz XVII-XIX.st. (kuća Rotta iz 1600). Župna crkva sv. Martina (XV.st.) nastala je pregradnjom starije ranogotičke crkve; produžena je 1859. Crkva ima 5 oltara (gl. oltar je mramorni, a na bočnom je drveni kip Blažene Djevice Marije s Djetetom) te kustodiju u reljefiranom stupu arkature (1559). Crkva sv. Petra (XVIII.st.), crkva sv. Maura, odn. Majka Božja od Zdravlja (1860) i crkva sv. Roka na groblju (1840) jednobrodne su i ravnoga su začelja. Izvan Momjana nalaze se crkva sv. Jurja (1785) s lopicom (Oskoruš) i crkva sv. Ivana Krstitelja (Merišće, groblje). U Momjanu je pronađen jedan od prijepisa Istarskoga razvoda (XVI.st.); župni arhiv od 1584.

LIT.: C. Marchesetti, I castellieri preistorici di Trieste e della Regione Giulia, Trieste 1903; A.Gnirs, Alte und Neue Kirchenglocken, Wien 1917; C. De Franceschi, Il ramo dei Duinati di Momiano e il suo secolo di storia, AMSI, 1940, 50; E. Zinato, Momiano e il suo castello, Trieste 1966; L. Foscan, I castelli medioevali dell’Istria, Trieste 1992; R. Bubola, Momiano nei secoli, La Battana, 1994, 112; A. Alisi, Istria, città  minori, Trieste 1997; B. Fučić, Terra incognita, Zagreb 1998.

S. Mustač


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1789)


no images were found