Povratak na prethodnu stranicu


Krasica (tal. Crassizza), naselje pokraj Buja (45°23′N; 13°42′E; 210m nadm. vis.); 152 st. (2001), grad Buje. Nalazi se na flišnom brežuljkastom području oko 5 km jugoistočno od grada, na cesti Buje-Pula. Pripadaju joj mnogobrojni zaseoci Glavoči, Bučaji, Brajki, Donji i Gornji Mužolini i dr. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom, a sve više i seoskim turizmom. Smatra se da se prvi put spominje 1102. u ispravi kojom K. prelazi u posjed akvilejske crkve, i to kao utvrda (Castrum Castiloni) iznad današnjega naselja, na položaju zaselka Glavica (Glavoči). U obiteljskim borbama za prevlast utvrda je bila srušena oko sred. XIV.st., ali naselje je opstalo. Do XVIII.st. postojala je romanička crkva sv. Marije. U XVI. i XVII.st. Venecija je na napuštene zemlje naselila izbjeglice pred Osmanlijama iz Dalmacije. Tada je izgrađena crkva sv. Stjepana; današnja župna crkva podignuta je u XIX.st. na mjestu starije. U talijanizaciji imena 1923. toponim je izmijenjen u Villa Gardossi, koji nikada nije zaživio.

R. Matijašić


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=1455)


no images were found