Povratak na prethodnu stranicu


Boljunsko Polje, naselje 4km jugoistočno od Boljuna (45°17′N; 14°9′E; 110m nadm. vis.); 150st. (2001) u općini Boljun. Sastoji se od više zaselaka oko plodnoga polja u gornjem toku Boljunčice: Katuni, Mandići, Buladi, Fabići, Martići, Polje, Kirčija, Čobci, Kurelovići, Perići, Novljani. Rubom polja prolazi cesta Vranja-Šušnjevica, a odvaja se cesta za Boljun i Paz. Poljoprivreda je tradicionalno činila osnovu gospodarstva. Crkva Blažene Djevice Marije od Karmela izgrađena je 1670. na mjestu nekadašnje benediktinski opatije, koja je bila napuštena prije XV.st. U crkvi je bogato ukrašeni drveni oltar s retablom iz 1676 (»zlatni oltar«). Iz nje potječe drveni gotički kip Boljunske Madonne, koji se čuva u Dijecezanskome muzeju (biskupijska zbirka) u Poreču.

R. Matijašić


Tekst preuzet iz Istarske enciklopedije (http://istra.lzmk.hr/clanak.aspx?id=325)


no images were found