Povratak na prethodnu stranicu

< Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 8-10
Godina izdanja: 2007
Glavni urednik: Jakov Jelinčić
 • Povijest zaštite arhivskog gradiva na području djelovanja Državnog arhiva u Pazinu (str.13-24)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Izlaganje sa skupa

 • Izobrazba arhivista – nove figure i modaliteti (str.25-46)
 • PDF
  Carlo Chenis
  Izvorni znanstveni članak

 • Rad u crkvenim arhivima – odjeci i preporuke kao plod rasprave o arhivskom opisu (str.63-80)
 • PDF
  Francesca Cavazzana Romanelli
  Pregledni rad

 • Instrukcija za arhivare mapa – prva arhivistička uputa za specijalizirane arhive (str.81-103)
 • PDF
  Mirela Slukan Altić
  Stručni rad

 • Popis lokaliteta pastoralnih vizitacija porečkih biskupa u 17. i 18. stoljeću (str.107-174)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  Stručni rad

 • Sumarni inventar fonda općine Labin iz razdoblja mletačke uprave (1420-1797) (str.175-199)
 • PDF
  Tajana Ujčić
  Stručni rad

 • Žena u obitelji i društvu – prema odredbama Motovunskog statuta (str.203-212)
 • PDF
  Marija Mogorović Crljenko
  Izvorni znanstveni članak

 • Upravno osoblje u gradu Puli od 17. do 19. stoljeća (str.213-243)
 • PDF
  Slaven Bertoša
  Izvorni znanstveni članak

 • Istarski/Rovinjski brodari u Dalmaciji Napoleonskog doba (str.245-254)
 • PDF
  Šime Peričić
  Pregledni rad

 • Prilog životopisu Rabljanina Mihovila Matije Spalatina – Šibenskog biskupa (1796-1807) (str.255-271)
 • PDF
  Lovorka Čoralić
  Izvorni znanstveni članak

 • Kristina Mihovilić, NEZAKCIJ, Prapovijesni nalazi 11900-1953. (NESACTIUM, Prahistoric finds 1900-1953), Arheološki muzej Istre, Monografije i katalozi, br. 11, Pula, 2001, str. 448. (str.275-280)
 • PDF
  Klara Buršić-Matijašić
  Recenzija, Prikaz

 • Lovorka Čoralić, U gradu sv. Marka, Golden Marketing, Zagreb, 2001, str. 521. (str.281-285)
 • PDF
  Elvis Orbanić
  Recenzija, Prikaz

 • Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Cove izAnkone od 1341. do 1344. godine, prepisao Jakov Stipišić, regesta sastavio Ante Nazor, Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, volumen 53, HAZU, Zagreb, 2002, str. 392. (str.286-287)
 • PDF
  Maurizio Levak
  Recenzija, Prikaz

 • Elvis Orbanić, KATEDRA SV. NICEFORA (Povijesna skica Pićanske biskupije), Josip Turčinović, Pazin, 2002, str. 68. (str.288-289)
 • PDF
  Tajana Ujčić
  Recenzija, Prikaz

 • Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943), ur. Marino Manin, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa, Zagreb 22-23. listopada 1997, Hrvatski institut zapovijest, Društvo Egzodus istarskih Hrvata, Zagreb, 2001, str. 824. (str.290-293)
 • PDF
  Zdravka Jelaska
  Recenzija, Prikaz