Povratak na prethodnu stranicu

Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
Svezak: 4-5
Godina izdanja: 1998
Glavni urednik: Jakov Jelinčić
 • Riječ urednika (str.11-12)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  Uvodnik

 • Istrani u Mlecima (XV.-XVIII st.) (str.15-30)
 • PDF
  Lovorka Čoralić
  Izvorni znanstveni članak

 • Izvori za povijest novigradskog gospodarstva od XIV. stoljeća do pada Venecije (1797. god.) u Povijesnom arhivu u Pazinu (str.31-39)
 • PDF
  Jakov Jelinčić
  Izvorni znanstveni članak

 • Prilog gospodarskoj povijesti mletačke Istre u XVIII. stoljeću: glavna obilježja, izvori i neke perspektive proučavanja (str.41-50)
 • PDF
  Egidio Ivetić
  Pregledni rad

 • Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1811.-1924. (str.51-86)
 • PDF
  Nikola Crnković
  Pregledni rad

 • Novčane prilike gospodarske sveze za Istru (1918.-1924.) (str.87-105)
 • PDF
  Željko Klaić
  Prethodno priopćenje

 • Izvori za povijest naftnog gospodarstva u Zapadnoj Hrvatskoj (str.107-112)
 • PDF
  Josip Žgaljić
  Pregledni rad

 • Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci 1924.-1945. (str.113-118)
 • PDF
  Zadarka Greblo
  Stručni rad

 • Arhivsko gradivo bivših pomorskih poduzeća u Povijesnom arhivu Rijeka (str.119-125)
 • PDF
  Albino Senčić
  Stručni rad

 • Statut bratovštine Presvetog Sakramenta iz Umaga (1555.g.) (str.129-151)
 • PDF
  Alojz Štoković
  Stručni rad

 • Nekoliko glagoljskih zapisa iz Vižinade (str.153-164)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Stručni rad

 • Glagoljske isprave iz Kostajnice s početka XVII. stoljeća (str.165-176)
 • PDF
  Dražen Vlahov
  Stručni rad

 • Urbar samostana Svetog Petra u Šumi iz 1714. godine (str.177-190)
 • PDF
  Daniela Juričić-Čargo
  Stručni rad

 • Prihodi i rashodi općina istarskog okružja 1846./47. godine (str.191-236)
 • PDF
  Nevio Šetić
  Stručni rad

 • Sumarni inventar arhivskog fonda bilježnici Pule za vrijeme mletačke uprave (1626.-1797./1826./) (str.239-289)
 • PDF
  Eda Vlahov
  Stručni rad

 • Principi izrade bibliografije Ë?Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i PazinuË? sv. I-XXX (Pazin – Rijeka 1989.) (str.239-332)
 • PDF
  Mladenka Hammer
  Stručni rad

 • Zbornik društva za povjesnicu Klana (str.335-337)
 • PDF
  Boris Zakošek
  Recenzija, Prikaz

 • Hrvatska/Italija, stoljetne veze: povijest, književnost, likovna umjetnost – Croazia/ Italia, i Rapporti nei Secoli; Storia, Letteratura, Arti figurative, dvojezično izdanje, Zagreb 1997., 526 str. (str.338-341)
 • PDF
  Marija Karbić
  Recenzija, Prikaz

 • Nevenka Troha. Politika slovensko-talijanskog bratsva. Slovensko-talijanska antifašistička unija u zoni Julijske krajine u vremenu od oslobođenja do priznanja mirovnog ugovora, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998., 208 str. (str.341-344)
 • PDF
  Aleš Gabrič
  Recenzija, Prikaz

 • Jelka Radauš Ribarić, Ženska narodna nožnja u Istri, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Istarsko književno društvo Ë?Juraj DobrilaË? i Ë?Josip TurčinovićË? d.o.o., Pazin, Pazin 1997., 416 str. (str.344-348)
 • PDF
  Josip Miličević
  Recenzija, Prikaz

 • In memoriam Dr. Vjekoslav Bratulić (1911.-1995.) (str.349-351)
 • PDF
  Darinko Munić
  In memoriam, Nekrolog