Istarsko povijesno društvo – Societa’ Storica Istriana
I. M.Ronjgova 1
52100 Pula

Adresa e-pošte: istra@ipd-ssi.hr

Urednik mrežne stranice: dr. sc. Milan Radošević

Grafičko oblikovanje: Aldo Šuran, univ. bacc. hist.

Suradnici: Željko Cetina, prof., Luka Tidić, prof., David Žufić, mag. hist.