sv 16 PSJNovi, šesnaesti svezak časopisa “Problemi sjevernoga Jadrana”, dostupan je u cijelosti za konzultaciju i na internetu. Svezak na 135 stranica donosi četiri (izvorna) znanstvena rada i to dr. sc. Josipa Celića “Crkveno ustrojstvo Rapske biskupije početkom 19. stoljeća” (9-28), dr. sc. Maje Polić i akademika Petra Strčića “Jezični segment hrvatskoga narodnog preporoda Istre s Kvarnerskim otocima” (31-63),   dr. sc. Mihovila Dabe „Za kmetske prste“. Juraj Dobrila i širenje pisane riječi” (65-77)  te dr. sc. Milana Radoševića „Umorni od života“: samoubojstva u Istarskoj provinciji za talijanske uprave između dva svjetska rata” (79-102).
Prikaze knjiga (105-135) objavili su dr. sc. Nina Spicijarić-Paškvan (Povijest iz karata (Mirela Slukan Altić: Povijesna topografija otoka Krka. Slike vremena u zrcalu starih karata, Zagreb – Rijeka, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, Zagreb – Rijeka, 2016. ), Maja Polić (Slaven Bertoša, Barban i mletački Loredani. Život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin, Općina Barban, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pazin – Barban – Pula, 2015., 320 str.), dr. sc. Slaven Bertoša (Jasminka Ćus-Rukonić, Utvrde cresko-lošinjskog otočja od pretpovijesti do današnjih dana, Lošinjski muzej, Mali Lošinj, 2013., 50 str.), Luka Tidić, prof. (Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, Istarsko povijesno društvo, Pomorski i povijesni muzej Istre, Arheološki muzej Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, br. 6, Pula, 2016., 391 str), dr. sc. Slaven Bertoša (Dvegrajski zbornik, br. 3. Zbornik radova znanstvenih skupova Crtice iz povijesti Kanfanarštine 2014. i 2015., Općina Kanfanar – Udruga Dvegrajci, Kanfanar, 2016., 237 str.) te Mateja Fumić (A more sluša pa se smije… (Prikaz znanstvenoga skupa Od mora do mora – uloga mora u svakodnevnom životu Lovrana i Lovranštine nekada i danas, Lovran, 22. travnja 2017.)
Problemi sjevernog Jadrana, časopis Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli objavljuje znanstvene i stručne članke te prikaze, ocjene i osvrte iz humanističkih i društvenih znanosti, ponajviše usmjerene na sjevernojadranski hrvatski prostor, odnosno zapadnu Hrvatsku (Istra, Kvarnersko primorje, Gorski kotar, Lika). Prvi svezak objavljen je 1963. godine.
Posljednji, 16. svezak može se konzultirati ovdje

Ostale novosti