U srijedu, 13. travnja 2016., s početkom u 11 sati u svečanoj dvorani Tone Peruško Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1) održat će se prigodan stručni program povodom manifestacije Dani otvorenih vrata Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (12.-13. travnja 2016.). Akademik Daniel Rukavina predstavit će rad Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu HAZU u Rijeci, akademik Petar Strčić, dr. sc. Sanja Holjevac, dr. sc. Sandi Blagonić i dr. sc. Milan Radošević predstavit će rad Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli, a prof. dr. sc. Robert Matijašić predstavit će izdavačku djelatnost Zavoda, odnosno 14. svezak Problema sjevernog Jadrana.
Pozivnica
 

Ostale novosti