U srijedu, 26. ožujka 2014., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu s početkom u 18 sati održat će se predavanje dr. sc. Maje Ćutić Gorup “Katolička obnova i habsburška protureformacija u Pazinskoj knežiji”. Organizator je Državni arhiv u Pazinu.
Dr. sc. Maja Ćutić Gorup, viša je asistentica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je 2012. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu “Protestantizam u Pazinskoj knežiji: odjeci ili pokret?”. Sudjelovana je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.
Pozivnica

Ostale novosti