U petak, 7. ožujka 2014., s početkom u 17 sati u Museo della Civiltà  Istriana Fiumana e Dalmata (Muzeju istarske, riječke i dalmatinske kulture) u Trstu (via Torino 8) bit će otvorena izložba “La Società  Nautica Pietas Julia, 1886 – 1946: Gli anni di Pola” (Pomorsko društvo Pietas Julia, 1886.-1946.: pulske godine).
Izložba će biti otvorena do 3. travnja 2014., a može se pogledati od ponedjeljka do subote od 10 do 12:30 i od 16 do 18:30 sati te nedjeljom od 10 do 12:30 sati.
Organizatori su “Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata” (Regionalni institut za istarsko-riječko-dalmatinsku kulturu) i “Fondazione per la tutela e lo studio del patrimonio storico-sportivo della Societa’ nautica Pietas Julia” (Udruga za očuvanje i istraživanje povijesno-sportske baštine Pomorskog društva Pietas Julia).
Pozivnica

Ostale novosti