Objavljeno 20. veljače 2011.
U srijedu, 23. veljače 2011., s početkom u 18 sati u sjedištu novigradske Zajednice Talijana – Comunità  degli Italiani (Mlinska, 4/b) predstavit će se nova izdanja Centra za povijesna istraživanja u Rovinju. Na rasporedu je predstavljanje 21. sveska časopisa “Quaderni” te potom 17. sveska časopisa “Ricerche Sociali”. Nadalje, 11. i 12. svezak izdanja “Etnie” objavljuju rezultate istraživanja Armanda Debeljuha Modello di formazione extrascolastica i Aleksandra Burre L’identita minoritaria dok 10. svezak izdanja “Documenti” sadrži rad Giovannija Radossija Storia dell’UIFF 1947-1948.
Pozivnica

Ostale novosti